Objekty Messierovho katalógu: M45

Plejády sú známa otvorená hviezdokopa v súhvezdí Býk. Poznať ich aj pod názvom Sedem sestier alebo Kuriaka. Charles Messier ich zaradil do svojho katalógu 4. marca 1769 pod číslom 45, takže nesú označenie M45. Lenže Plejády boli známe už od staroveku a boli spomínané v dielach Homéra alebo Ptolemaiosa.

Plejády sú od Zeme vzdialené približe 440 svetelných rokov a vek je približne 112 miliónov rokov. Hviezdokopu tvoria väčšinou modrí obri. Túto hviezdopu možno nájsť celkom ľahko aj z menších miest, kde nie je silné svetelné znečistenie. Pomôže nám k tomu aj jej tvar. Svojím tvarom sa podobá na súhvezdie Veľký voz. Voľným okom možno vidieť 6 hviezd, ale ak by sme chceli vidieť v hviezdokope viac hviezd, tak je nutné vycestovať do oblasti s tmavou oblohou.

Zoznam najjasnejších hviezd tejto hviezdokopy zobrazuje nasledujúca tabuľka:

HviezdaMagnitúda
Alcyone2,86
Atlas3,62
Electra3,7
Maia3,86
Merope4,17
Taygeta4,29
Pleione5,09
Calaeno5,44
Asterope5,64
18 Tau5,65
Najjasnejšie hviezdy v Plejádach (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Plej%C3%A1dy)

Okrem samotných hviezd sa vo hviezdokope nachádza aj reflexná hmlovina. Hmlovina pravdepodobne nie je pozostatok po tvorbe hviezd hviezdokopy ale hviezdokopa prechádza touto hmlovinou na svojej púti po Galaxii. Samotná hmlovina sa najlepšie zobrazí na fotografiách. Či je viditeľná aj voľným okom (ďalekohľadom, teda vizuálne) sa vedú diskusie.

Astrofoto

M45 som fotil ako vedľajší objekt, keď som čakal kedy sa objaví na oblohe môj objekt záujmu. Tomu zodpovedá aj celková doba integrácie, iba 1 hodina a 36 minút. Po spracovaní snímku som bol prekvapený, koľko detailov sa objavilo. Hlavne hmlovina. Teraz už viem, že keď budú opäť vhodné podmienky, tj keď bude vidno celú noc, tak sa stane tieť hlavným objekom fotenia.

M45 – Plejády

Viac informácií o použitej výbave a postupe možno nájsť na https://astrob.in/ayqbw2/0/.