PixInsight – spracovanie light snímkov

V článku PixInsight – kalibračné snímky som popísal ako urobiť kalibračné snímky, teda master bias, master dark a master flat. V tomto článku popíšem ako robím kalibráciu a integráciu light snímkov (teda snímky objektu) s použitím predtým vytvorených master snímkov.

Kalibrácia

Na kalibráciu použijeme ImageCalibration proces:

ImageCalibration – kalibrácia light snímkov
 1. kliknutím Add Files pridáme light snímky
 2. v sekcii Output Files zadáme cestu kde sa skalibrované snímky uložia
 3. sekcie Signal Evaluation a Noise Evaluation odštrtneme. Pre OSC kamery sa tieto kroky urobia pri debayeringu snímkok
 4. Zaškrtneme (povolíme) Master Bias a zadáme cestu k nášmu master bias snímku.
  • Calibrate odškrtneme (nepoužijeme)
 5. Zaškrtneme (povolíme) Master Dark a zadáme cestu k nášmu master dark snímku
  • Calibrate: zaškrtneme (povolíme)
  • Optimize: zaškrtneme (povolíme)
 6. Zaškrtneme (povolíme) Master Flat a zadáme cestu k nášmu master flat snímku
  • Calibrate odškrtneme (nepoužijeme)

Po nastavení klikneme na Apply Global (plné koliesko vľavo dole) alebo stlačíme klávesu F6.

Korekcia

Ďalej použijeme proces CosmeticCorrection. Každý senzor trpí nejakými neduhami, hot pixle, bad pixle, nonlineárne artefakty. Na potlačenie týchto neduhov môžeme použiť CosmeticCorrection proces.

CosmeticCorrection

Debayering

Pri použití OSC (One shot color) kamery, teda farebná kamera alebo DSRL fotoaparátu je nutné urobiť debayering skalibrovaných snímkov. Pri monochromatických kamerách tento krok nie je potrebný.

Na debayering slúži proces Debayer:

Debayer
 1. kliknutím na Add Files pridáme skalibrované (a prípadne aj opravené (CosmeticCorrection)) snímky
 2. Bayer/mosaic pattern: RGGB (Canon zrkadlovky majú Bayer masku RGGB)
 3. Output Files: zadáme cestu pre adresár kde sa uložia debayernuté snímky
 4. Sekcie Signal Evaluation a Noise Evaluation necháme povolené.

Debayering spustím cez Apply Global (ľavý dolný roh – plný krúžok) alebo pomocou klávesý F6.

Zarovananie snímkov (Star Alignment)

Pred záverečnou integráciu light snímkov je potrebné snímky zarovnať, to znamená aby objekt a hviezdy sa navzájom prekrývali na jednotlivých snímkach.

Toto sa robí procesom StarAlignment:

StarAlignment – zarovanie snímkov,
 1. klinknutím na Add Files pridáme snímky z predchádzajúceho kroku
 2. v sekcii Output Images zadáme cestu pre adresár, kde sa zarovnané snímky uložia
 3. ostatné voľby môžeme nechať tak

Proces spustíme cez Apply Global (plný krúžok v ľavom dolnom rohu) alebo klávesou F6.

Záverečná integrácia

Posledným krokom je integrácia zarovnaných light snímkov. Použijeme proces ImageIntegration:

ImageIntegration
 1. kliknutím na Add Files pridáme zarovnané light snímky
 2. Combination: Average
 3. Normalization: Additive with scaling
 4. Weights: PSF Signal Weight
 5. v sekcii Pixel Rejection:
  • Rejection algorithm: nastavíme podľa počtu light snímkov (Percentile Clipping pre 3-7, Averaged Sigma Clipping pre 7-10, Winsorized Sigma Clipping od 15-25 a Linear Fit Clipping pre 25 a viac)
  • Normalization: Scale + zero offset
  • Sekcia Signal and Noise Evaluation časť Noise estimator: Iterative k-sigam clipping

Proces spustíme cez Apply Global (plný krúžok v ľavom dolnom rohu) alebo klávesou F6.

Záver

Výstupom bude finálny zintegrovaný light snímok, ktorý už len upravíme ostatnými procesmi do finálnej podoby.