Pridanie Ha do RGB v PixInsight

V tomto postupe by som ukázal ako pridávam H alphu kanál do RGB snímku. Nie je to dokonalý postup, keďže s touto tematikou sa len začínam zaoberať. Postupom času dúfam, že sa mi podarí postup vylepšiť. Zatiaľ vychádzam z návodov, čo som zhliadol na Youtube.com alebo prečítal, keď som hľadal informácie pre túto tému.

Úvod

Všetky snímky som získal farebnou (OSC – One Shot Color) kamerou ZWO ASI 533 MC Pro. Prvú noc som fotil pomocou filtra Optolong L Pro, čo bude predstavoť v tomto návode RGB snímok. Druhú noc som fotil pomocou filtra Optlong L-Enhanced, čo je vlastne dualband filter (Halpha, Hbeta a OIII). Tento bude základ pre získanie H alpha kanálu pre pridanie do RGB snímku.

Ako prvý krok som si vytvoril master snímky pre RGB a Halphu. Urobil som na nich úpravy v lineárnom režime, teda aby snímky zostali pred zlučovaním v lineárnom stave. Použil som iba procesy:

 • AutomaticBackgroundExtraction
 • BackgroundNeutralization
 • SpectrophotometricColorCalibration
 • BlurXTerminator
RGB snímok po úpravách v linearnom režime
Halpha snímok po úpravách v lineárnom režime

Prídanie Halpha do RGB

Zarovnanie RGB a Halpha snímkov

Ako prve je potrebné urobiť zarovanie snímkov. Na to slúži proces StarAlignment:

 • Refrence Image: RGB
StarAlignment RGB a Halpha

Proces cez trohuholník v ľavom dolnom rohu prenesieme na Halpha snímok. Výsledkom bude nový snímok Halpha_registered.

Halpha_registered – zarovnaný snímok

Rozdelenie kanálov

Ďaľsím krokom je rozdelenie kanálov Halpha_registered snímku pomocou Split RGB Channels.

Na ľavej strane sa nachádza Slit RGB Channels

Týmto krokom dostaneme tri snímky pre každý kanál (R, G, B). H alpha je najviac zastúpená v R (červenom) kanály.

R kanál pre Halpha_registered

Pre zjednodušenie práce som si premenoval snímok z Halpha_registered_R na Ha.

V rámci tohto kroku som si týmto istým postupom rozdelil na jednotlivé kanály aj RGB snímok, čím som hlavne dostal snímok RGB_R.

Linear fit

Ďaľším krokom je Linear fit, úprava jasností oboch snímkov, teda Ha a RGB_R. Toto sa robí cez proces LinearFit. Ako Reference image poslúži Ha.

LinearFit

Cez trojuholník vľavo dole sa proces aplikuje na RGB_R snímok. Výsledok tohto medzikroku:

RGB_R po LinearFit

Úprava Ha a RGB_R

Ďalej je potrebné skombinovať Ha a RGB_R snímky. Na toto slúži proces PixelMath.

Úprava hviezd Na Ha

Keďže hviezdy z Halpha snímku nie sú prirodzené ako na RGB snímku, tak je ich potrebne upraviť a odstraníť. Na toto poslúžia dva procesy, PixelMath a StarXTerminator.

PixelMath

V PixelMath som použil tieto nastavenia a vzorce. Najrpv úprava hviezd:

 • RGB/K: Ha – Q * (RGB_R – med(RGB_R))
 • Symbols: Q = 0.5
Vzorec v RGB/K
Symbols

Výsledok tohto kroku:

Potlačenie hviezd na Ha cez PixelMath

Ďalej pomocou PixelMath som stmavil Ha snímok pomocou vzorca Ha – med(Ha) v záložke RGB/K.

PixelMath a vzorec na ztmavnenie Ha snímku

Stmavený Ha:

Ztmavnený Ha cez PixelMath

Odstránie hviezd

Aby som zachoval iba hviezdy z RGB snímku a na Ha snímku sa zachovali niektoré hviezdy, tak tieto hviezdy som odstránil pomocou StarXTerminator procesu.

Odstránené hviezdy z Ha pomocou StarXTerminator

Zlúčenie Ha a RGB

Teraz prichádza na rad zlúčnie Ha a RGB_R dokopy. Na tento krok opäť poslúži PixelMath. V PixelMath som nastavil tieto údaje:

 • odškrtnúť Use a single RGB/K expression
  • R/K: $T + (Ha)
  • G: $T
  • B: $T + 0.2 * Ha

Zástupný znak $T znamená Target, teda cieľový snímok.

PixelMath a záložka R/K
PixelMath a záložka G
PixelMath a záložka B

Takto nastavený proces PixelMath som cez trojuholník vľavo dole aplikoval na RGB snímok (snímok pred rozdelením kanálov). Výsledný snímok po tomto kroku:

RGB snímok po pridaní H alpha kanálu

A pre porovnanie pôvodný RGB snímok:

Pôvodný RGB snímok

Záver

Ako vidno, pridanie H alpha kanálu do pôvodného RGB snímku môže danú snímku oživiť. Hlavne ak sú na nej objekty, ktoré vyžarujú aj v čiare H alpha/beta alebo OIII.

Tento snímok ale ešte nie je finálny, treba aplikovať na neho ďalšie úpravy, ako histogram, saturáciu, potlačenie šumu, úpravu kriviek a ďaľšie.